دکتر نسرین معتمد دکتر نسرین معتمد

 

 

PhD، استاد

 

تلفن: 2472 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: nmotamed@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰
  • کارشناسی ارشد، زیست شناسی سلولی ومولکولی، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸
  • کارشناسی، زیست شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۵۴