تاریخ های مهم تاریخ های مهم

فراخوان خلاصه مقاله

 ۲۱ آبان - ۵ بهمن ۱۳۹۷

ثبت نام

۲۵ آذر - ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

زمان کارگاه آموزشی

28 بهمن 1397

زمان برگزاری همایش

29 بهمن - 1 اسفند 1397

 

نمایش فرم نمایش فرم

Text to Identify

هزینه ثبت نام هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام در همایش به شرح زیر است:

هیأت علمی ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
دانشجو ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
سایر ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال
شام همایش ۵۰۰،۰۰۰ ریال

 

هزینه همایش به منظور لوازم همایش (کارت شناسایی، دفترچه یادداشت، خودکار)، کتاب خلاصه مقالات، دسترسی به پنل ها، پذیرایی بین سخنرانی ها و ناهار می باشد.

فرم ثبت نام فرم ثبت نام

جمع قابل پرداخت:   ریال
Text to Identify