دکتر شاهین زارع مبارکه دکتر شاهین زارع مبارکه

 

 

PhD، استاد

 

تلفن: 2482 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: shahinzarre@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش علوم گیاهی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، زیست شناسی، دانشگاه مونیخ، مونیخ، آلمان، ۱۳۷۷
  • کارشناسی ارشد، زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۰
  • کارشناسی، زیست شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ۱۳۶۷