دکتر فریده سیاوشی دکتر فریده سیاوشی

 

 

PhD، دانشیار

 

تلفن: 2460 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: siavashi@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، میکروب شناسی، لندن، ۱۳۵۷
  • کارشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ۱۳۵۲