دکتر سید محمود عرب نجفی دکتر سید محمود عرب نجفی

 

 

PhD، دانشیار

 

تلفن: 3648 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: smarabnajafi@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، دانشگاه آکسفورد، ۱۳۷۵
  • کارشناسی ارشد، میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹
  • کارشناسی، میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۶