- دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۲

دسترسی به وب سایت انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

وب سایت انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی (biologysa.ir)

 

انجمن علمی-دانشجویی زیست شناسی دانشگاه تهران فعالیت خود را در سال های قبل از 1376 شروع کرد. در واقع قبل از تشکیل انجمن، آرشیو زیست شناسی وجود داشت که آقای عباس عباسی، استاد کنونی دپارتمان میکروبیولوژی، در دوره ی دانشجویی خود یکی از افراد عضو در آرشیو بود. بعد از آرشیو در سال 1379 کانون زیست شناسی تاسیس شد که دکتر احسان عارفیان، استاد کنونی دپارتمان میکروبیولوژی، ، دکتر حسین رجایی (دبیر سال 79)، دکتر فرید سمسار ها (دبیر سال 80)، آقای حامد باستین (دبیر سال 81)، آقای سیاوش تفضلی (ورودی سال 82)، از اعضای فعال کانون زیست شناسی بودند.

در دوره ی کانون زیست شناسی نشریه ی پویش و رویش چاپ شد که مجلات خیلی خوبی در دوره ی خود بود.

در سال 1384 معاونت فرهنگی دانشگاه انجمن های علمی را تاسیس کرد و کانون به انجمن علمی تبدیل شد. اولین دبیر انجمن مسیح شرافتیان (ورودی سال 84) بوده و لوگوی قدیمی انجمن در این دوره طراحی شد. سال 1385 ابراهیم اسکندری (ورودی سال 83) دبیر بود و نشریه ی ندا برای اولین بار منتشر شد. در سال 1386 سیاوش ریاضی و عطا کالیراد (ورودی سال 86)، آروتین غریبیان و محمد طه محمدی آزاد (ورودی سال 85) و محمد کرمی نژاد رنجبر (ورودی 86 دکترا پیوسته ی بیوتکنولوژی) عضو اصلی و رایا آسان و الهام فخر (ورودی سال 86) اعضای علی البدل بودند. بنابراین مجموعا 7 نفر عضو هسته ی مرکزی انجمن بودند. در آن دوره آروتین غریبیان دبیر انجمن و مدیر مسئول و عطا کالیراد سردبیر نشریه بودند سردبیر نشریه بودند سردبیر نشریه بودند سردبیر نشریه بودند. نشریه ی ندا در این دوره نیز به انتشار خود ادامه داد. از دبیران انجمن می توان افراد زیر را نام برد: عطا کالیراد (87)، مرضیه خانی (88)، مجتبی نعمتی (89)، نرگس جعفری (90)، شقایق فرهنگ مهر (91)، علی گلبابایی (92)، ابوالفضل عرب (93 و 94) و محمد امامی (95 و 96). در سال 90 نشریه ی ندا به دنا تغییر نام داد.

بنابراین اولین دوره ی انجمن سال 84 بوده و تا الان دوازده دوره انجمن داشتیم. فعالیت های انجمن در سال های گذشته نیز مثل دوره های اخیر چاپ نشریه ی ندا و بعد دنا، برگزاری کارگاه های آموزشی، سمینار و بازدید علمی (برای مثال پارک فناوری) بوده است. شمارگان مجله ی دنا در طول دوره های مختلف تغییر کرده است. در سال 86 به صورت ماهنامه چاپ می شد و بعد ها به صورت فصلنامه و هم اکنون به صورت دوفصلنامه می شود. لوگوی انجمن نیز از سال 95 تغییر یافت و به لوگوی فعلی تبدیل شد.

سازمان بندی انجمن به این صورت است که هر ساله با انتخابات که در اردیبهشت ماه برگزار می شود 9 نفر عضو هسته ی مرکزی منتخب می شوند که 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهند بود.

انجمن دارای سمت هایی می باشد از جمله استاد مشاور انجمن، دبیر انجمن، مدیر مالی، مدیر روابط عمومی، دبیر اجرایی، مدیر مسئول نشریه، سردبیر نشریه و دبیر تحریریه.

 

اهداف تاسیس و فعالیت های انجمن

 • ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعداد ها و بروز خلاقیت علمی داتشجویان
 • افزایش مشارکت جمعی و داوطلبانه ی دانشجویان در فعالیت های علمی به منظور ترویج فرهنگ کار گروهی
 • تکمیل رسالت های دانشگاهی در تربیت نیروی انسانی
 • تقویت و تحکیم پیوند های نظام آموزشی عالی با بخش های مختلف جامعه

 

فعالیت های انجمن

 • برگزاری همایش های تکامل زیستی، عسل و علوم سلولی-مولکولی، دو دوره اختر زیست شناسی، تاثیر آب در عصاره گیری قهوه
 • همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی
 • برگزاری جلسات گفت و گو محور
 • برگزاری جلسات ارائه های علمی و کتابخوانی
 • چاپ  و نشر شمارگان نشریه ی دنا
اعضای انجمن علمی 1400:
 • ملیکا عموئیان، میکروبیولوژی 1398 (دبیر انجمن)
 • فاطمه گوهری، میکروبیولوژی 1398
 • طه فرهادنژاد، زیست فناوری 1398
 • سید حسین ثمره طاهری نسب، زیست شناسی سلولی و مولکولی 1398
 •  هومن یعقوبی، زیست فناوری 1398
 • زهرا رنجبرزاده، زیست فناوری 1398
 
اعضای انجمن علمی 1399: 
 • رها فرهادنژاد، زیست فناوری 1396 (دبیر انجمن)
 • عرفان باری، زیست شناسی جانوری 1398
 • امین آزاد، زیست فناوری 1398
 • پریناز اسدنژاد، زیست شناسی گیاهی 1397
 • علی اخوان سپهی، زیست فناوری 1398
 • یاسمن ملکی، زیست فناوری 1398
 • صدرا دانشوری، زیست شناسی سلولی و مولکولی 1398
 • مینا پوررشیدی، زیست شناسی سلولی و مولکولی 1398
 • معصومه امیری خواه، زیست شناسی سلولی و مولکولی 1397
 
اعضای انجمن علمی 1398:
 • احسان جعفری، زیست شناسی سلولی و مولکولی 1396 (دبیر انجمن)
 • آوا عبدی، زیست شناسی گیاهی 1397
 • آنیتا نوید، زیست شناسی گیاهی 1397
 • شیرین تقیان الموتی، میکروبیولوژی 1398
 • سبحان زعیم کهن، زیست شناسی سلولی و مولکولی 1397
 • فائزه ضیایی، زیست فناروی 1397
 • زینب زینت بخش، زیست شناسی گیاهی 1397
 • شایسته طلوعی، زیست فناوری 1396
 • مهسا محمدی، زیست فناوری 1396

اعضای انجمن علمی 1397:
 • نگار وحدانی، زیست فناوری ۱۳۹۵ (دبیر انجمن)
 • محمد هادی آذرآباد، زیست فناوری ۱۳۹۵
 • نسیم حسینلر، زیست شناسی گیاهی ۱۳۹۵
 • فاطمه دهقان نژاد، زیست فناوری ۱۳۹۶
 • بهار طالب زاده، زیست فناوری ۱۳۹۶
 • زهرا فخرایی، زیست شناسی جانوری ۱۳۹۶
 • فاطمه سخاوت، زیست شناسی گیاهی ۱۳۹۵
 • فاطمه گلابگیرها، زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۳۹۵
 • سپیده بحری همپا، زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۳۹۵
 • شقایق زند، زیست شناسی گیاهی ۱۳۹۵

   
شماره 26 - پائیز و زمستان 1401 pdf
شماره 25 - پائیز و زمستان 1400 (اولین نسخه صوتی) pdf
شماره 24 - بهار و تابستان 1400 pdf
شماره 23 - تابستان و پائیز 99 pdf
شماره 22 - زمستان 98 و بهار 99 pdf
شماره 15 - بهار 1396 pdf
شماره 14 - پائیز و زمستان 94 pdf
شماره 13 - تابستان 94 pdf
شماره 12 - بهار 94 pdf
شماره 11 - زمستان 93 pdf
شماره 10 - پائیز 93 pdf
شماره 9 - بهار 93 pdf
شماره 8 - زمستان 92 pdf
شماره 7 - پائیز 92 pdf
شماره 6 - زمستان 91 pdf
شماره 5 - پائیز 91 pdf