دکتر نیما یزدان بخش دکتر نیما یزدان بخش

 

 

PhD، استادیار

 

تلفن: 3314 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: yazdanb@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش علوم گیاهی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه پوتسدام،
  • کارشناسی ارشد، بیو فیزیک، دانشگاه تهران، تهران
  • کارشناسی، زیست شناسی سلولی و ملکولی، دانشگاه تهران، تهران