دکتر یاسمن سلمکی دکتر یاسمن سلمکی

 

 

PhD، استادیار

 

تلفن: 3316 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: ysalmaki@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش علوم گیاهی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک گیاهی، دانشگاه تهران (با همکاری دانشگاه مونیخ آلمان)، تهران
  • کارشناسی ارشد، زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و اکولوژی، دانشگاه تهران، تهران
  • کارشناسی، زیست شناسی - علوم جانوری، دانشگاه شاهد، تهران