دکتر سید جلال زرگر دکتر سید جلال زرگر

 

 

PhD، دانشیار

 

تلفن: 3646 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: zargar@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، بیوشیمی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹
  • کارشناسی ارشد، بیوشیمی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲
  • کارشناسی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷