آسیل‌دار کردن مستقیم دی آزین‌ها کاتالیزشده با پالادیم

شماره پایان نامه: 1598-ش

 پدیدآور(ان): سیفی نوفرست، بهنوش

عنـوان: آسیل‌دار کردن مستقیم دی آزین‌ها کاتالیزشده با پالادیم

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: شیمی آلی

سال تحصیلی: ۱۳۹۷