اندازه‌گیری برخی داروهای روانگردان با استفاده از نانوذرات طلا و تلفن هوشمند

اندازه‌گیری برخی داروهای روانگردان با استفاده از نانوذرات طلا و تلفن هوشمند


شماره پایان نامه: 1594-ش
 
پدیدآور(ان): سپاسی، زهرا 
 
عنـوان: اندازه‌گیری برخی داروهای روانگردان با استفاده از نانوذرات طلا و تلفن هوشمند 
 
دانشنامه: کارشناسی ارشد 
 
رشته: نانوشیمی 
 
سال تحصیلی: ‎۱۳۹۷