اخبار و اطلاعیه ها

اولین جلسه آشنایی با کتابخانه برای دانشجویان ورودی‌ جدید دوره کارشناسی ارشد (1398) برگزار گردید.

اولین جلسه آشنایی با کتابخانه برای دانشجویان ورودی‌ جدید دوره کارشناسی ارشد (1398) برگزار گردید.


تاریخ برگزاری جلسه: 9 مهر 1398