اخبار و اطلاعیه ها

دومین جلسه آشنایی با کتابخانه برای دانشجویان ورودی‌ جدید دوره کارشناسی ارشد (1398) برگزار گردید.

دومین جلسه آشنایی با کتابخانه برای دانشجویان ورودی‌ جدید دوره کارشناسی ارشد (1398) برگزار گردید.


تاریخ برگزاری جلسه: 10 مهر 1398