ساخت و مشخصه‌یابی لایه‌های نانوساختار پایه مس جهت بهبود خواص ترشوندگی

ساخت و مشخصه‌یابی لایه‌های نانوساختار پایه مس جهت بهبود خواص ترشوندگی


شماره پایان نامه: 58- ف

پدیدآور(ان): اکبری، راضیه

عنـوان: ساخت و مشخصه‌یابی لایه‌های نانوساختار پایه مس جهت بهبود خواص ترشوندگی

دانشنامه: دکتری

رشته: فیزیک ماده چگال

سال تحصیلی: ۱۳۹۸