ساخت و مشخصه‌یابی پوشش زخم با قابلیت رهایش آهسته داروی ترمیم‌کننده آسیب‌های جلدی

ساخت و مشخصه‌یابی پوشش زخم با قابلیت رهایش آهسته داروی ترمیم‌کننده آسیب‌های جلدی


شماره پایان نامه: 1591-ش
 
پدیدآور(ان): عظیم‌زاده آرانی، مریم 
 
عنـوان: ساخت و مشخصه‌یابی پوشش زخم با قابلیت رهایش آهسته داروی ترمیم‌کننده آسیب‌های جلدی 
 
دانشنامه:  کارشناسی ارشد 
 
رشته:  نانوشیمی 
 
سال تحصیلی:  ‎۱۳۹۷