سنتز نانوکامپوزیت‌های پلیمری رسانا بر پایه پلی آنیلین و بررسی خواص کاتالیزوری آن‌ها

شماره پایان نامه: 1597-ش
 
 پدیدآور(ان): ابراهیمی، سجاد 
 
عنـوان: سنتز نانوکامپوزیت‌های پلیمری رسانا بر پایه پلی آنیلین و بررسی خواص کاتالیزوری آن‌ها 
 
دانشنامه: دکتری 
 
رشته: شیمی کاربردی 
 
سال تحصیلی: ‎۱۳۹۷