شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌ها

شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌ها


شماره راهنما: 1395 2ش/ 85/Z 678

عنوان: شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌ها 

پدیدآور(ان): قاسمی، علی‌حسین، ‎۱۳۴۱ -، مترجم

                   صابری، محمدکریم، ‎۱۳۶۲ - 

ناشر: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر
 
سال نشر: 1395