مقایسه اثرات ضد هلیکوباکترپیلوری داروهای غیر آنتی‌بیوتیکی با کلاریترومایسین و مترونیدازول

مقایسه اثرات ضد هلیکوباکترپیلوری داروهای غیر آنتی‌بیوتیکی با کلاریترومایسین و مترونیدازول


شماره پایان نامه: 1567- ب

پدیدآور(ان): عاطف، الله‌نظر

عنـوان: مقایسه اثرات ضد هلیکوباکترپیلوری داروهای غیر آنتی‌بیوتیکی با کلاریترومایسین و مترونیدازول

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: میکروبیولوژی

سال تحصیلی: ۱۳۹۸