اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه آشنایی با پایگاههای استنادی Web of Science ,Scopus برگزار گردید

کارگاه دوره‌ای آشنایی با پایگاههای استنادی Web of Science  و Scopus برای دانشجویان ارشد و دکتری

مدرس: خانم پروین پوراحمد

زمان برگزاری: آبان 1398

محل برگزاری: کتابخانه پردیس علوم