اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه آموزش جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی برگزار گردید

کارگاه دوره‌ای آموزش "جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی" برای دانشجویان ارشد زمین‌شناسی

 مدرس: خانم پروین پوراحمد

زمان برگزاری:  15 مهر 1398 -- ساعت:  10-12

محل برگزاری: کتابخانه پردیس علوم