اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه آموزش جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی برگزار گردید

کارگاه آموزش جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی برگزار گردید


کارگاه دوره‌ای آموزش "جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی" برای دانشجویان ارشد علوم گیاهی

 مدرس: خانم پروین پوراحمد

زمان برگزاری:  16 مهر 1398 -- ساعت:  10-12

محل برگزاری: کتابخانه پردیس علوم