اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه آموزش جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی برگزار گردید

کارگاه آموزش جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی برگزار گردید


کارگاه دوره‌ای آموزش "جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی" برای دانشجویان ارشد شیمی
 
 مدرس: خانم پروین پوراحمد
 
زمان برگزاری:  چهارشنبه ۲۴ مهر ماه ۹۸، ساعت  ۱۳ - ۱۵
 
محل برگزاری: کتابخانه پردیس علوم