اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه آموزش نرم افزار مدیریت استناددهی مندلی برگزار گردید

کارگاه آموزش نرم افزار مدیریت استناددهی مندلی برگزار گردید


کارگاه دوره‌ای آموزش "نرم‌افزار مدیریت استناددهی مندلی" برای دانشجویان ارشد و دکتری

مدرس: آقای ماجد خلیل‌نژاد

زمان برگزاری: بهمن 1397

محل برگزاری: کتابخانه پردیس علوم