اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه مقاله نویسی با تدریس آقای دکتر سروش مدبری برگزار گردید

کارگاه مقاله نویسی با تدریس آقای دکتر سروش مدبری برگزار گردید


برگزاری کارگاه مقاله نویسی برای دانشجویان ارشد زمین‌شناسی

مدرس: آقای دکتر سروش مدبری

زمان برگزاری: دوشنبه 6 اسفند 1397 ساعت 13 تا 15

محل برگزاری: کتابخانه پردیس علوم