اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه مقاله نویسی با تدریس خانم دکتر رهنمای رهسپار برگزار گردید

برگزاری کارگاه مقاله نویسی برای دانشجویان ارشد شیمی

مدرس: خانم دکتر رهنمای رهسپار

زمان برگزاری: چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 14 تا 16

محل برگزاری: کتابخانه پردیس علوم