اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه مقاله نویسی با تدریس خانم دکتر فریدبد برگزار گردید

کارگاه مقاله نویسی با تدریس خانم دکتر فریدبد برگزار گردید


برگزاری کارگاه مقاله نویسی برای دانشجویان ارشد شیمی

مدرس: خانم دکتر فریدبد

زمان برگزاری: دوشنبه 6 اسفند 1397 ساعت 9 تا 12

محل برگزاری: کتابخانه پردیس علوم