اخبار و اطلاعیه ها

کارگاه مقاله نویسی با تدریس خانم دکتر فریدبد برگزار گردید

برگزاری کارگاه مقاله نویسی برای دانشجویان ارشد شیمی

مدرس: خانم دکتر فریدبد

زمان برگزاری: دوشنبه 6 اسفند 1397 ساعت 9 تا 12

محل برگزاری: کتابخانه پردیس علوم