بخش سازماندهی منابع

پیش از ارسال منابع به قفسه کتابخانه برای اینکه منابع قابلیت جستجو، دسترس‏‌پذیری و امانت پیدا کنند لازم است فرایندهایی بر روی آنها صورت گیرد که این فرایندها شامل سازماندهی و آماده‌‏سازی‬ منابع می‌شود که در بخش سازماندهی (خدمات فنی) انجام می‌گیرد.
فعالیت‌ها:
- فهرستنویسی و رده‏‌بندی کتاب‌ها
- مستندسازی موضوعات
- مستندسازی اسامی مشاهیر و مؤلفان
- نمایه‏‬‌سازی پایان‌نامه‌ها
- مستندسازی توصیفگرها
- ورود اطلاعات کتابشناختی منابع در نرم‌افزار کتابخانه
- آماده‬‌‏سازی منابع (شامل چاپ کارت امانت و الصاق برچسب عطف و بارکد)
- مدیریت پایگاه‌های داده در نرم‬ ‏افزار کتابخانه

 

ساعت کار: شنبه تا جهارشنبه: 8 - 15:30
تلفن: ۶۱۱۱۲۶۱۶