آموزشهای ویدئویی

 

  • آموزش ویدیویی نرم‌افزار مدیریت مقالات و استناددهی مندلی

جلسه اول: نصب و معرفی نرم‌افزار مندلی

جلسه دوم: وارد کردن منابع و مقالات به نرم‌افزار مندلی (این آموزش به زودی بارگذاری خواهد شد)

جلسه سوم: نصب وب‌ایمپورترها و وارد کردن اطلاعات از پایگاه‎‌های اطلاعات علمی به نرم‌افزار مندلی (این آموزش به زودی بارگذاری خواهد شد)

جلسه چهارم: سازماندهی منابع و مقالات در نرم‌افزار مندلی و ایجاد کتابخانه (این آموزش به زودی بارگذاری خواهد شد)

جلسه پنجم: ایجاد گروه‌های کاری در نرم‌افزار مندلی (این آموزش به زودی بارگذاری خواهد شد)

جلسه ششم: معرفی فیلدهای جستجو، فیلترها و دیگر جزئیات نرم‌افزار مندلی (این آموزش به زودی بارگذاری خواهد شد)

جلسه هفنم: استناددهی و همچنین تغییر شیوه‌های آن با استفاده از نرم‌افزار مندلی (این آموزش به زودی بارگذاری خواهد شد)

جلسه هشتم: منوها در نرم‌افزار مندلی (این آموزش به زودی بارگذاری خواهد شد)

جلسه نهم: تنظیمات پروفایل و دیگر اطلاعات تکمیلی درنسخه وب نرم‌افزار مندلی (این آموزش به زودی بارگذاری خواهد شد)