مخزن نشریات (فارسی و لاتین)

مخزن نشریات لاتین کتابخانه پردیس علوم با مجموعه‌ای بالغ بر ۱۰۰۰ عنوان نشریه گذشته‏‌نگر، یکی از آرشیوهای غنی در زمینه‏ علوم پایه کشور به شمار می‌رود. این مجموعه با استفاده از سیستم رده‌‏بندی کنگره و بصورت قفسه باز نگهداری می‌شود.
علاوه بر پایان‌‏نامه در این بخش، نشریات روز و جاری فارسی نیز نگهداری می‌شود.

فعالیت‌ها:
- جستجوی اطلاعات مقاله‌‏شناختی
- راهنمایی مراجعان در بازیابی مقالات موجود
- تهیه کپی از مقالات

 

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 14:30-۸
تلفن: ۶۱۱۱۳۶۳۳