تسویه حساب

مراحل تسویه حساب از کتابخانه

دانشجویان کارشناسی جهت تسویه حساب باید پس از ابطال کارت دانشجویی، با در دست داشتن کارت عضویت کتاب‌خانه به بخش امانت مراجعه نمایند.

دانشجویان مقطع ارشد و دکتری برای تسویه حساب کتابخانه باید مراحل زیر را رعایت فرمایند:

  • در نسخه چاپی پایان‌نامه، باید صفحه گواهی دفاع ممهور به مهر آموزش تحصیلات‌تکمیلی پردیس علوم  و همچنین صفحه گواهی اصالت اثر امضا شده قرار داده شود.
  • تهیه دیسک‌فشرده (CD) حاوی:
  1. متن کامل و یکپارچه پایان‌نامه (دارای گواهی اصالت اثر امضا شده  و گواهی دفاع مهر شده) با دو فرمت Word  و PDF
  2. تهیه فایل فشرده (RAR) از متن کامل PDF
  3. تهیه فایل 15 صفحه اول پایان‌نامه با فرمت PDF به همراه فایل فشرده (RAR) آن
  • عنوان تمام فایل‌ها در (CD) با الفبای انگلیسی ذخیره شود.
  • دانشجویان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر: تهیه دیسک فشرده (CD) حاوی متن کامل پایان‌نامه (دارای گواهی اصالت اثر امضا شده  و گواهی دفاع مهر شده) و 15 صفحه اول پایان‌نامه با فرمت PDF به همراه فایل فشرده (RAR) آنها، تهیه چکیده‌های فارسی و لاتین با فرمت Word، تهیه فایل متن کامل پایان‌نامه با فرمت Latex