اعضای هیات علمی

یاسمن رسولی

مقالات و کتب

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللیپایان نامه ها و رساله ها


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع وضعیت دفاع سال ورود
آمنه زارع چاهوکی بررسی دخالت سیستم نیتریک اکساید هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به حالت اتانول کارشناسی ارشد
خدیجه شریفی دخالت گیرنده های N-)- MDA- متیل- D- آسپارتات) هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت اتانول در موش های کوچک آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
سکینه علی جان پور بررسی دخالت سیستم کولینرژیک هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت اتانول در موشهای کوچک آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
زهرا نصیری تمایز سلول های بنیادی مغز استخوان به سلول های کبدی کارشناسی ارشد
دل آرام اسلیمی اصفهانی ترشح پرولاکتین توسط سلولهای CH3/B6 تحت اثر اسید پکتیک و TRH کارشناسی ارشد
نمایش 5 نتیجه