اعضای هیات علمی

سیدمجتبی فرزین آقامیر

سیدمجتبی فرزین آقامیر،

استاد
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
فیزیک اتمی و مولکولی
شماره تماس : 02161118603
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 15 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

  • عضو کمیته مشورتی جذب 1395←1397
  • عضو شورای تخصصی علوم پایه انتشارات دانشگاه 1394←1397
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، ایالتی دوبز جنوبی ، فیزیک

… ←

کارشناسی ، ایالتی پنسیلوانیا ، مهندسی برق

… ←

کارشناسی ، مریلند ، مهندسی برق

… ←

کارشناسی ، تهران ، فیزیک

1352 ← 1356

فعالیت های علمی