اعضای هیات علمی

شهریار بایگان

شهریار بایگان،

استاد
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
فیزیک هسته ای
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 302 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

  • مدیر گروه هسته ای 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، Edinbourgh university ، Theoretical Nuclear Physics

1358 ← 1362

فعالیت های علمی