اعضای هیات علمی

ابراهیم نقیب زاده مشایخ

ابراهیم نقیب زاده مشایخ،(بازنشسته)

مربی
  • عضویت در شورای تخصصی علوم پایه انتشارات
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، واترلو ، علوم کامپیوتر

1356 ← 1357