اعضای هیات علمی

جواد حامدی

جواد حامدی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
میکروبیولوژی
شماره تماس : 3556 6111 (021) 98+
اتاق : -
Scopus
  • 787 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، میکروبیولوژی

1375 ← 1381

کارشناسی ارشد ، تهران ، میکروبیولوژی

1368 ← 1372

کارشناسی ، تربیت معلم ، زیست شناسی

1363 ← 1368

فعالیت های علمی