اعضای هیات علمی

مجید سلیمانی دامنه

مجید سلیمانی دامنه،

استاد
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
ریاضی کاربردی
شماره تماس : 2613 6111 (021) 98+
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1264 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • معاونت پژوهش و فناوری پردیس علوم 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه خوارزمی تهران ، ریاضی کاربردی

1382 ← 1386

M.S ، دانشگاه خوارزمی تهران ، ریاضی کاربردی

1379 ← 1382

کارشناسی ، شهید باهنر کرمان ، ریاضی کاربردی

1375 ← 1379

فعالیت های علمی