اعضای هیات علمی

مجید حمزه لو

بیوگرافی

برخی از دروس ارائه شده تاکنونمقالات و کتب

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللیدروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی فیزیک 3 6102538 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 11:30) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی فیزیک 2 6102536 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سینتیک و دینامیک شیمیایی 6102458 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک کوانتومی 6102633 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سینتیک و دینامیک شیمیایی 6102458 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
شیمی فیزیک پیشرفته 6102238 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سینتیک و دینامیک شیمیایی 6102458 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شیمی فیزیک 1 6102534 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/03(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
شیمی کوانتومی و طیف سنجی 6102555 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
شیمی فیزیک 1 6102534 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/29 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 2
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع وضعیت دفاع سال ورود
جهانگیر کریمی بررسی خواص ترمودینامیکی و سینتیکی جذب برخی از آنتی بیوتیک ها بر روی مزوپورهای سیلیکاتی و رهایش آنها کارشناسی ارشد ترم دوم 1139
محمدمهدی محمدی اندازه گیری خواص ترموفیزیکی متانول، اتانول، 1-پروپانول و مخلوط آن ها کارشناسی ارشد 1390
رضوان برات وند بررسی سینتیک جذب و رهایش مفنامیک اسید بر روی ترکیبات مزو متخلخل MCM-41 و SBA-15 اصلاح شده با عامل آمین کارشناسی ارشد
حسن عباس زاده عنوان به انگلیسی: Investigation of absorption and improvement of the physical and chemical properties aqueous resin by using an enhanced alumina nanoparticle کارشناسی ارشد
نوری اکرم سنتز کربن نیترید نانو متخلخل با استفاده از قالب سیلیسی نانو متخلخل کارشناسی ارشد
رقیه باباپور بررسی نظری مکانیسم واکنش یون +PtCu با متان در فاز گاز با محاسبات آغازین و نظریه تابعی چگالی کارشناسی ارشد
حسن زاده بهمن سنتز سیلیکای نانو متخلخل (SBA-15) عامل دار شده با لیگاند آلی شامل گروه‌های کربوکسیلیک اسید و بکارگیری آن در حذف آلاینده صنایع آبزی‌پروری کارشناسی ارشد
سیداخلاقی شال تراب مطالعه سینیتیک واکنش بین اریترومایسین پایه با اتیل سوکسینیل کلراید کارشناسی ارشد
سجاد تشرفی ساخت دستگاه و اندازه‌گیری ویسکوزیته گازهای Ar, CO, CO2, N2, O2‎ و بررسی اثر ویسکومغناطیس کارشناسی ارشد
مرتضی حیدری مطالعه سینیتیک واکنش بین اریترومایسین پایه با هیدروکسیل آمین در حضور کاتالیست کارشناسی ارشد
بهمن حسن زاده سنتز سیلیکای نانو متخلخل (SBA-15) عامل دار شده با لیگاند آلی شامل گروه‌های کربوکسیلیک اسید و بکارگیری آن در حذف آلاینده صنایع آبزی‌پروری کارشناسی ارشد
امیرحسین خدادادی Calculation of potential energy curves for ground and excited states of CsH molecule and determination of collision cross-sections from intermolecular potential کارشناسی ارشد
محسن دوست محمدی مطالعه خواص ترموفیزیکی برخی سیستم‌های دوجزئی و سه‌جزئی شامل حلال‌های استون - متانول - کلروفرم، بنزن - سیکلوهگزان - ان و ان دی متیل استامید، اتانول - استونیتریل - آب و مایع یونی ان هگزیل کارشناسی ارشد
معین اسلام زینب پیش بینی خواص ترمودینامیکی برخی سیالات خالص در ناحیه بحرانی با استفاده از معادله حالت عبوری پاتل-تجا کارشناسی ارشد
تشرفی سجاد ساخت دستگاه و اندازه‌گیری ویسکوزیته گازهای Ar, CO, CO2, N2, O2‎ و بررسی اثر ویسکومغناطیس کارشناسی ارشد
تراب سیداخلاقی شال مطالعه سینیتیک واکنش بین اریترومایسین پایه با اتیل سوکسینیل کلراید کارشناسی ارشد
اسما صدرموسوی دیزج بررسی محاسباتی ماهیت برهم‌کنش‌های [سیگما هال] یا [پای هال] بین مولکول‌های حاوی اتم‌های گاز نجیب (آرگون، کریپتون و زنون) با گونه‌های الکترون‌دهنده و الکترون‌گیرنده با محاسبات آغازین و نظریه تابعی چگالی کارشناسی ارشد
جهانگیر کریمی بررسی خواص ترمودینامیکی جذب و سینتیک رهایش آزیترومایسین بارگذاری شده بر روی مزوپورهای 41-MCM و همچنین بررسی سینتیک رهایش آزیترومایسین ماسک شده با استفاده از روش خشک‌کن افشانه‌ای کارشناسی ارشد
محمدمهدی محمدی اندازه‌گیری برخی از خواص ترموفیزیکی متانول، اتانول و ‎۱- پروپانول و مخلوط آن‌ها کارشناسی ارشد
محمدی محمدمهدی اندازه‌گیری برخی از خواص ترموفیزیکی متانول، اتانول و ‎۱- پروپانول و مخلوط آن‌ها کارشناسی ارشد
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 2

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر حمزه لو پژوهشی 61112625 طبقه دوم دانشکده شیمی
نمایش 1 نتیجه