اعضای هیات علمی

محمدباقر اسدی

محمدباقر اسدی،

دانشیار
  • عضو گروه تخصصی علوم پایه شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
ریاضی محض
شماره تماس : 2916 6111 (021) 98+
صفحه رخ نما
Scopus
  • 53 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • عضو گروه تخصصی علوم پایه شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت معلم تهران ، ریاضی محض

1379 ← 1384

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ریاضی محض

1377 ← 1379

فعالیت های علمی