اعضای هیات علمی

سیدجلال زرگر

سیدجلال زرگر،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
علوم گیاهی
شماره تماس : 3646 6111 (021) 98+
اتاق : -
صفحه رخ نما