تقویم آموزشی

 

Academic Calendar (2020-2021)

Academic Calendar of University of Tehran for All Degrees

 

Spring Semester

for Academic Year

2021-2022

 

 

Fall Semester

for Academic Year

2021-2022

 

 

 

From 29 January to  3 February

2022

 

From 28 August to 4 September

2021

Registration

5 February 2022

25 September 2021

Start

8 June 2022

12 January 2022

End