شورای عمومی بنیاد حامیان دانشکدگان علوم - ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شد شورای عمومی بنیاد حامیان دانشکدگان علوم - ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شد اطلاعیه برگزاری شورای عمومی بنیاد حامیان دانشکدگان علوم - ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱

اخبار و رویدادها

بنیاد حامیان دانشگاه تهران از دانشجویان روزانه ورودی مهر ۱۴۰۲ (با اولویت رتبه زیر ۱۰۰۰) و دانشجویان روزانه با شرط معدل کل ۱۷ در مقطع تحصیلی کارشناسی به منظور اعتلای فعالیت‌های علمی، پژوهشی،...

  چهارشنبه، ۱ آذر ۱۴۰۲ بیشتر بدانید...

ثبت نام نهمین دوره بورسیه دانشجویان مستعد (سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲) ویژه دانشجویان ممتاز روزانه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران به استحضار می رساند نهمین دوره ثبت نام...

  چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲ بیشتر بدانید...