لیست کارکنان

 

  نام خانوادگی واحد سازمانی تلفن
خانم ابراهیمی روابط عمومی 66412556
خانم ابراهیمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61112295 - 66412178
آقای احدی آموزش 61112562
خانم اردوخانی آموزش  61112721 - 66415712
خانم استوار دانشکده زیست شناسی 61113560
خانم اسمعیلی آموزش 61112498
آقای اظهری دانشکده فیزیک  61118764 - 61118625
خانم الهی دانشکده زمین شناسی 61113305
خانم امیرآتشانی امور اداری پردیس 66491624 - 61113705
آقای ایوبی دانشکده فیزیک  61118665
خانم باانصاف آموزش 61112721
آقای بابائی امور دانشجویی (روز فرد) باشگاه ورزشی (روز زوج)  66415036  _ 61113328(114)  
خانم باقرشاهی انفورماتیک  61112880
خانم باقری کتابخانه  61113633
خانم پوراسدی امور اداری و پشتیبانی 61112724
آقای پوشش دوست امور دانشجویی دانشکده فیزیک 88333200
خانم جعفری کتابخانه  61112616
آقای حسن پور آموزش 61112498- داخلی 103
خانم حسین زاده حسابداری 66491621 - 61113631
خانم حیدری دانشکده زیست شناسی 61113390
خانم خالصی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61113656
آقای خلیل نژاد کتابخانه  61112616
خانم خواجه ئیان آموزش 61112498
خانم خونساری زاده دانشکده فیزیک  61118770
خانم دلفی دانشکده زیست شناسی 61112460
آقای دولت آبادی پشتیبانی  61113630 - 66972073
آقای ذوالفقارزاده جمع اموال 61112466
خانم ذوالفقاری دانشکده شیمی 61113301
آقای رضازاده بلوری دانشکده زمین شناسی 61112906
خانم رهنما انفورماتیک دانشکده فیزیک  61118746
خانم زارعی پژوهشی و بین الملل 61112797
آقای زحمتکش آموزش 61112562
آقای سبزواری کتابخانه 61113732
خانم سعیدیان آموزش 61113649
خانم سلطان ویس امور شاهد و ایثارگر 66415907
خانم شجاعت الحسینی دانشکده فیزیک  61118620
خانم شجاعی دانشکده فیزیک  61118618
خانم شفیعی دانشکده فیزیک  61118649
خانم شکوری بیوتکنولوژی  66491622-66413835
آقای شمشیری دبیرخانه  61112464
آقای صالحی دانشکده زیست شناسی 61112701
خانم طاهری دانشکده شیمی 61113300
آقای عبودی دبیرخانه  61112464
خانم عرب دفتر دانشکده زمین شناسی 61112623-66491623
خانم عرب سلمانی دانشکده زیست شناسی 61113321
خانم عربی شیرازی حسابداری 61112465
خانم عزیزی حسابداری فیزیک 61118655
خانم عسگری دانشکده شیمی 61113300
خانم علیزاده زیده سرائی دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی / دفتر اداری و مالی 66495292-61112462
خانم علیمردانی دفتر ریاست 61112461 - 66403672
آقای عموزادمهدیرجی دانشکده فیزیک  61118657
خانم عندلیب دانشکده زیست شناسی 61113560
آقای غایبی امور دانشجویی  
خانم فتوحی دانشکده شیمی 61113647
آقای فرجی اوغانی دانشکده فیزیک  61113304
خانم فرهادی حسابداری 61112465
خانم فهیمی دانشکده زیست شناسی (تحصیلات تکمیلی) 61112498 داخلی 107
خانم فیض جباریان آموزش 61113314
خانم قدرتی پژوهشی  61112797
خانم قدیری پژوهشی  61112797
خانم قدیم خانی دانشکده شیمی 61113707
خانم قربانی دفتر جذب 61113641-  66492973
خانم کچویی دفتر مشاوره و ارتقا تحصیلی 66971940
خانم گلجانی امور دانشجویی 61113328-112
آقای لفطه کتابخانه  61112616
خانم متین سرشتی دفتر معاونت پژوهشی / دفتر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی 61112797
خانم محمدی دانشکده شیمی 61112628
خانم مرزبان امور تغذیه 61112727 - 66414721
خانم مروتی دانشکده زمین شناسی 61112717
خانم مستعدی دانشکده شیمی  61113640
آقای مسعودی امور دانشجویی 66971940
خانم معافی امور اداری پردیس 66491624 - 61113705
خانم مغربی کتابخانه  61113635
خانم ملکوتی نژاد بیوتکنولوژی 61113561
خانم مهدی زاده امور دانشجویی 66412431
آقای موسوی حسابداری 61112465
خانم میرافضل دانشکده فیزیک  61118770
خانم مینائی دانشکده زیست شناسی 61113390
خانم ناخدا کتابخانه  61113634
خانم ناخدا کتابخانه  61113634
خانم نبی زاده دانشکده زمین شناسی 61113305
خانم نجومی دانشکده شیمی 61113640
آقای نیک بخت دانشکده فیزیک  61118604
خانم هاشمی دفتر دانشکده زیست شناسی 61113414
آقای هاشمی دوگاهه دانشکده زیست شناسی 61112619
آقای یزدی دبیرخانه  61112464
آقای یوسفی انفورماتیک  61112880