گسترش همکاری های مشترک انجمن های علوم زیستی ایران، انجمن های علوم کشاورزی، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و دانشکده زیست شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران گسترش همکاری های مشترک انجمن های علوم زیستی ایران، انجمن های علوم کشاورزی، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و دانشکده زیست شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران

اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی: Evolutionary and ecological consequences of urbanization: a case study on white clover دکتر محسن فلاحتی

دانشکده زیست شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران با هدف معرفی دستاوردهای مهم زیست‌شناسان کشور به جامعه علمی و عمومی مجموعه سخنرانی‌هایی با عنوان...چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

اولین نسخه صوتی نشریه علمی-ترویجی دنا منتشر شد

اولین نسخه صوتی نشریه علمی-ترویجی دنا با صاحب امتیازی انجمن علمی-دانشجویی زیست شناسی دانشگاه تهران منتشر شد. خوانندگان دوفصلنامه دنا با اسکن...چهارشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنرانی علمی: لاک پشت های دریایی،‌ ساکنین باستانی خلیج فارس و دریای عمان،‌ دکتر محمود سینایی

دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران با هدف معرفی دستاوردهای مهم زیست‌شناسان کشور به جامعه علمی و عمومی مجموعه سخنرانی‌هایی با عنوان "...سه‌شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

توسعه همکاری‌های مشترک دانشکده زیست‌شناسی دانشکدگان علوم با موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان علوم، در نشست مشترک آقای دکتر مهران حبیبی رضایی رئیس محترم دانشکده زیست شناسی و دکتر محمد مدادی، مدیرکل دفتر موزه...سه‌شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱


سامانه جامع آموزش
سامانه جامع آموزش