- دوشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۱
دانشگاه تهران نخستین همایش ملی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم‌های آبی با تکیه بر اقتصاد دریاپایه را برگزار می‎کند دانشگاه تهران نخستین همایش ملی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستم‌های آبی با تکیه بر اقتصاد دریاپایه را برگزار می‎کند

اخبار و رویدادها


سامانه جامع آموزش
سامانه جامع آموزش