معرفی بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی معرفی بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی

 همزمان با توجه جهانی به علوم سلولی و مولکولی در زیست شناسی، رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی اوایل دهه ۱۳۶۰ خورشیدی در گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران آغاز به کار نمود و در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرش کرد. با توسعه و پیشرفت علوم سلولی و مولکولی، بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی توسعه یافته و در حال حاضر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. هیأت علمی بخش زیست شناسی سلولی مولکولی، پژوهش های متنوعی بر بیوشیمی فیزیک مولکول های زیستی (شامل انواع پروتئین ها)، ژنتیک با توجه به بیماری های انسان، پیام رسانی سلول های سرطانی، ژنتیک میکروبی را سرپرستی می نمایند.

فارغ التحصیلان بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی در وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت درمان و آموزش پزشکی، و مراکز دیگر در شغل های اجرایی و پژوهشی مشغول می شوند.

زمینه اصلی پژوهش بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی

 • دیابت و زیست مولکولی
 • ژنتیک و بیماری های ژنتیکی انسان
 • اپـی ژنتیـــک و بیماری های خودایمنی
 • سرطان و زیست مولکولی
 • بیوفیزیک
 • بیوتکنـولوژی پروتئیـــن و آنزیم
 • سلول های بنیادی
 • بیوشیمـــی کرومـاتیـــن و سرطان

 

هیأت علمی بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی هیأت علمی بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

دکتر نسرین معتمد

استاد - مدیر بخش

تلفن: 61112472

nmotamed@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

بیوانفورماتیک

دکتر مهریار امینی نسب

دانشیار

تلفن: 61112293

amininasab@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 • ژنتیک پزشکی
 • ژنتیک ملکولی
 • سلول های بنیادی
 • زیست شناسی تفاوت های جنسیتی
 • امیکس

دکتر کلثوم اینانلو

استادیار

تلفن: 61113237

inanloo@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

بیوتکنولوژی پروتئین

دکتر مهران حبیبی رضائی

استاد

تلفن: 61113214

mhabibi@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 ژنتیک و اپی ژنتیک سلول های بنیادی و بیماری های انسانی
 • اپی ژنتیک
 • بیماری های خود ایمنی
 • دیابت
 • آرتریت روماتویید

دکتر وحیده حسن زاده

استادیار

تلفن: 61112476

vhassanzadeh@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

دکتر سید جلال زرگر

دانشیار

تلفن: 61113646

zargar@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

دکتر شاهرخ صفریان

دانشیار

تلفن: 61113312

ssafarian@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 • عدم تنظیم مسیرهای پیام رسانی سلولی در سرطان های انسانی
 • تنظیم مسیر پیام رسانی Wnt Signaling توسط Heterotrimeric G-proteins

دکتر سید محمود عرب نجفی

دانشیار

تلفن: 61113648

smarabnajafi@ut.ac.ir