- سه‌شنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
گرامی داشت روز معلم - اردیبهشت 1398 گرامی داشت روز معلم - اردیبهشت 1398 سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 کنفرانس بین المللی تریگر - آبان 1397 ورودی پردیس علوم - خرداد 1397 مراسم روز معلم در پردیس علوم - اردیبهشت 1397 پردیس علوم

اخبار

جلسات دفاع رساله دکتری

عنوان
اصلاح پایه آلومینا جهت بهبود عملکرد کاتالیست کبالت در سنترفیشرتروپش و تعیین مدل سنتیکی آن / دانشجو : سوفیا محمدنسب عمران
سنتز ترکیب های هتروسیکل نوین بر پایه کومارین ها و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها / دانشجو : مرجان ملازاده
بررسی نقش هیپوکامپ، آمیگدال و قشر پیش‌‌پیشانی در فراموشی ناشی از اسکوپولامین در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی تحت شرایط طبیعی و استرس / دانشجو : مهدی ایوانی
استفاده از روش های تفکیک منحنی چند متغیره و کالیبراسیون درجه دوم دراندازه گیری کمی و بررسی تعادلات شیمیایی با استفاده از نانو ذرات / دانشجو: مهرنوش بیات
طراحی، مدل سازی و سنتز پذیرنده های مولکولی عقرب مانند / دانشجو : زهرا حیدری
ساخت حسگرهای زیستی بر پایه گرافین و میکروکانال ها / دانشجو : علی اکبر نوروزی
سنتز و بکارگیری مواد نانو ساختار کربنی عاملدار جهت بهبود عملکرد محلولهای آمین در جذب گازهای اسیدی در واحد های تصفیه گاز ( مطالعه موردی: واحد آمین پالایشگاه تهران) / دانشجو: وحید ایرانی
بررسی توانایی متابولیسمی خانواده Salinibacteraceae براساس داده‌های ژنومیک / دانشجو : مریم باقری
عصر فراپلانکی در نظریه گرانش و تعمیم‌های آن / دانشجو: حامد بوذری نژاد
ساخت و مشخصه یابی لایه های نانوساختار پایه مس جهت بهبود خواص ترشوندگی / دانشجو : راضیه اکبری

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1398-99

9-2 شهریور: آغاز ثبت‌نام نیمسال اول
30 شهریور:  شروع کلاس‌های درسی
15-13 مهر:  حذف و اضافه نیمسال اول
18 تا 29 آبان:  امتخانات میان ترم نیمسال اول
23 آذر تا 4 دی:  ارزشیابی نیمسال اول 
9-7 دی:  حذف اضطراری
18 دی:  پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول
21 دی تا 9 بهمن: امتحانات نیمسال اول