- پنج‌شنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۱

جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان
لایه نشانی و آلایش زیرلایه وانادیوم با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی / وفا ممانی ممان
یادگیری ماشین در تحلیل بقا / نازنین بهبودی
آنالیز دینامیکی راکتورهای چندفازی / ملیکا مسعودی
اندازه گیری غلظت رادیکال های آزاد سوپراکسید بر پایه تثبیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بر سطح الکترود با استفاده از روش های مدرن الکتروشیمیایی / واراگ امیرخانی
طراحی ایمونوسنسور الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان با استفاده از مونوکلونال آنتی بادی به منظور اندازه گیری مستقیم فاکتور رشد اندوتلیال رگی توسط روش های مدرن الکتروشیمیایی / نگار حیدری
طراحی و ساخت زیست حسگرهای الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان جهت شناسایی و اندازه گیری ویروس عامل بیماری رایزومانیا در گیاه چغندر قند بر اساس الکترود طلای اصلاح شده توسط خودآرایی ترکیبات مرکاپتان توسط روش های مدرن الکتروشیمیایی / داود شاطررضا
اثر نقص شبکه روی پخش ترک در ساختار دوبعدی گرافن / مصطفی اصغری
محاسبات نظری رفتار کوانتومکانیکی اتمها و مولکولهای دو اتمی به دام افتاده در شبکه نوری با پتانسیل گوسی / فاطمه خوش نیت
عامل دار کردن ایمیدازو(1,2-a)پیریدین ها از طریق واکنش های پشت سرهم افزایش مایکل/کربوکسیل زدایی/جفت شدن همراه با هیدروژن زدایی / بهاره بری
خواص جهانشمولی در مدل آیزینگ بر اساس نظریه ماتریسهای تصادفی / علیرضا ولی زاده
نمایش 1 - 10 از 136 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 14
عنوان
اندازه گیری غلظت رادیکال های آزاد سوپراکسید بر پایه تثبیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بر سطح الکترود با استفاده از روش های مدرن الکتروشیمیایی / واراگ امیرخانی
طراحی ایمونوسنسور الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان با استفاده از مونوکلونال آنتی بادی به منظور اندازه گیری مستقیم فاکتور رشد اندوتلیال رگی توسط روش های مدرن الکتروشیمیایی / نگار حیدری
طراحی و ساخت زیست حسگرهای الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان جهت شناسایی و اندازه گیری ویروس عامل بیماری رایزومانیا در گیاه چغندر قند بر اساس الکترود طلای اصلاح شده توسط خودآرایی ترکیبات مرکاپتان توسط روش های مدرن الکتروشیمیایی / داود شاطررضا
محاسبات نظری رفتار کوانتومکانیکی اتمها و مولکولهای دو اتمی به دام افتاده در شبکه نوری با پتانسیل گوسی / فاطمه خوش نیت
عامل دار کردن ایمیدازو(1,2-a)پیریدین ها از طریق واکنش های پشت سرهم افزایش مایکل/کربوکسیل زدایی/جفت شدن همراه با هیدروژن زدایی / بهاره بری
اصلاح غشای پلی وینیلیدن دی فلوراید توسط نانو ذرات آب دوست سیسلیسیم به منظور جداسازی مخلوط آب و روغن / رهام قنبری
مطالعه تجربی و تئوری تابعی چگالی سطح نانوکامپوزیت اکسید مس- اکسید سریم/ اکسید گرافن و برهمکنش آن با تیروزین به منظور کاربردهای حسگری / امین الهویردیان
تبدیل یک مرحله‌ای نیتروبنزن به دی متیل آنیلین توسط کاتالیزگرهای آهن و کبالت بر روی بستر کربن فعال / یاسمن منشی
متیل دار کردن کاهشی دی اتانول آمین در حضور پارافرمالدهید توسط کاتالیزگر های آهن و کبالت بر روی بستر کربن فعال / تینا باقری
مروری بر نظریه هموردای تورم تصادفی چندمیدانه در فضای فاز / حانیه زندی‌ نژاد
نمایش 1 - 10 از 73 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 8
عنوان
لایه نشانی و آلایش زیرلایه وانادیوم با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی / وفا ممانی ممان
اثر نقص شبکه روی پخش ترک در ساختار دوبعدی گرافن / مصطفی اصغری
خواص جهانشمولی در مدل آیزینگ بر اساس نظریه ماتریسهای تصادفی / علیرضا ولی زاده
بررسی تراوش و تراوش جهت‌دار از دید نظریه ماتریس تصادفی / زینب محمودیان
ترابرد الکترونی در پیوندگاه سیلیکون و گرافن / جواد توکلی دهنوی
شبیه سازی اجزای سیستم مگنتومتر پمپاژ اپتیکی و بررسی تاثیر آنها در آشکارسازی میدان مغناطیسی / احمد محققیان
رادیوگرافی جسم متحرک با استفاده از تابش پرتو ایکس تولید شده از دستگاه پلاسمای کانونی / سیما ایلانلو
طراحی و ساخت مگنتومتر مبتنی براثر اورهاوزر هسته‌ای / فائزه محبوبیان
شرایط اتصال در نسبیت عام / ارسلان غفرانی
استخراج یون منفی از چشمه یون منفی پنینگ و مشخصه یابی آن / سپیده محمدی همت آباد
نمایش 1 - 10 از 29 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 3