- سه‌شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۱

جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان
تبدیل متان در پلاسمای تپی رونده بین الکترودهای موازی / آتنا مجلسی
مروری بر نظریه اکسیونی در کیهان شناسی / دانیال ولایتی
سنتز و بکارگیری نانو کامپوزیت پلی اوژنول مغناطیسی و کاربرد آن‌ها جهت پیش تغلیظ و استخراج فاز جامد هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای / مهدیه رضایی
تهیه و بررسی سینتیک تخریب برخی آلاینده های آلی توسط نانوکامپوزیت های بر پایه Al2O3-Fe2O3
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ دﺳﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ / امین احمدی کاسانی
بررسی تاثیر دما و فشار در جدایش نانوقطره هپتان از زیرلایه فلزی با استفاده از روش دینامیک مولکولی / علی فیروزجایی
هرموفولوژی فضای دورهای آزاد فضای تصویری چهارگان همیلتونی / محمد جواد شمسایی
نیم میانگین پذیری تقریبی جبر های باناخ / مهرداد محمدی ثابت
گروه رده نگاشت و گروه گروتندیک تایشمولر / امیرمحمدبهادری
مانستگی فضای دورهای آزاد روی برخی خمیینه های با بعد پایین / محمدجواد ذاکری
نمایش 1 - 10 از 188 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 19
عنوان
سنتز و بکارگیری نانو کامپوزیت پلی اوژنول مغناطیسی و کاربرد آن‌ها جهت پیش تغلیظ و استخراج فاز جامد هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای / مهدیه رضایی
تهیه و بررسی سینتیک تخریب برخی آلاینده های آلی توسط نانوکامپوزیت های بر پایه Al2O3-Fe2O3
بررسی تاثیر دما و فشار در جدایش نانوقطره هپتان از زیرلایه فلزی با استفاده از روش دینامیک مولکولی / علی فیروزجایی
بررسی ویژگی های دینامیکی و ساختاری داروی بوپرنورفین محبوس شده در مزوپور MCM-41 با کمک شبیه‌سازی دینامیک مولکولی / فاطمه شیرازی
سنتز، شناسایی و بررسی خاصیت ضد باکتریایی کمپلکس‌ها و چارچوب‌های فلز-آلی حاوی کورکومین، ید و نانو ذرات نقره / سید علیرضا داودی
ساخت و به کارگیری نانو کاتالیزورCu-Co بر پایه بایوچاراصلاح‌شده مؤثر در تولید الکل های سنگین / علی خرازی
پیش بینی تعامل ترکیب - پروتئین با استفاده از شباهت و داده های مولکولی و شبکه های ترکیب - ترکیب، پروتئین-پروتئین و درهم رونده عصبی / فرناز پلهم خانی
سولفون آمیدومتیل دار کردن مشتقات ایمیدازوپیریدین / مریم عمو نجف آبادی
مطالعة نظری مکانیسم واکنش متوالی نیتریک اکسید و یون Ni+ در فاز گازی با نظریة تابعی چگالی و روش آغازین / مبینا محمدی
پسماند بطری های آب و زباله‌های الکترونیکی جهت سنتز نانوساختارهای متخلخل در حلال‌های اتکتیک عمیق به منظور حذف آلاینده‌های آلی از محیط‌های آبی / رومینا یوسفی
نمایش 1 - 10 از 90 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 9
عنوان
تبدیل متان در پلاسمای تپی رونده بین الکترودهای موازی / آتنا مجلسی
مروری بر نظریه اکسیونی در کیهان شناسی / دانیال ولایتی
بررسی مدل های با هیگز دوقلو در برخورد دهنده ها / محمد سروری ستوده
بررسی اثر مساحت ناحیه فعال بر پاسخ زمانی آشکارساز نوری بر پایه سیلیکون / حوریه سادات نقوی
پدیده شناسی هیگز مرکب / امید یعقوبی
تغییر ̅ JT در نظریه میدان همدیس دوبعدی / مائده جان‌نثاری
شارش شاره ها در نانوکانال ها: شبیه سازی دینامیک مولکولی / محمدامین مومنیان کوپائی
طراحی و ساخت مدولاتور پالس ولتاژ بالا به روش سری سازی ماسفت مناسب برای کاشت یون به شیوه ی پلاسمای غوطه ور / فاطمه ابراهیم پور
مشخصه‌یابی عدم تطابق بین مدی در شبکه‌های اپتیکی خطی / امیرارسلان عربیه
برهمکنش افت و خیز القایی بین نانو ذرات در مجاورت گرافین / محمدحسین نصرت جو
نمایش 1 - 10 از 40 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 4
عنوان
کلونینگ و بیان توالی کامل و زیرتوالیهایی از آلفاسینوکلئین انسانی و بررسی محاسباتی برهمکنش آنها با برخی ترکیبات طبیعی گیاهی / سینتیا باغومیان سنگبارانی
بررسی فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی برخی از گونه های خزه پلوروکارپوس در جنگل دوآب در استان گیلان / رضا میرزا خواه
تاثیر حشره کش ارگانوفسفاتی دیازینون بر عملکرد هورمونی غده تیروئید در ماهی حوض Carassius auratus
روابط تبارزایشی تبارشاخه Olisia از Eurystachys (طایفه سنبله ای، نعنائیان): یافته های نوین از شواهد مولکولی و ریخت شناسی / محیا خاکپاش
تعیین محدوده گونه‌‌ها در همتافت Astragalus microcephalus (باقلاییان) از گون‌‌های خاردار تولیدکننده کتیرا در ایران بر اساس شواهد ریخت‌‌شناسی و مولکولی / کوثر وقوعی
همبستگی‌های بیوجغرافیایی و اکولوژیک کنه‌های چیگر (Acari: Trombiculidae) در دامنه شمالی رشته‌کوه البرز / شهاب عامری
مدل سازی بودجه کربنی اکوسیستم مانگرو و ارتباط ذخیره کربنی با تنوع زیستی / شایان کبیری
عنوان
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ دﺳﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ / امین احمدی کاسانی
هرموفولوژی فضای دورهای آزاد فضای تصویری چهارگان همیلتونی / محمد جواد شمسایی
نیم میانگین پذیری تقریبی جبر های باناخ / مهرداد محمدی ثابت
گروه رده نگاشت و گروه گروتندیک تایشمولر / امیرمحمدبهادری
مانستگی فضای دورهای آزاد روی برخی خمیینه های با بعد پایین / محمدجواد ذاکری
مد لسازی مبدل ها در پردازش زبان طبیعی با استفاده از شبکه های عصبی ضربه ای / امیرحسین ابراهیمی
رهیافت ماژولار بهبودیافته در حل معادله دیوفانتی x2+y2n=z3 / محمد حسین بنی مصطفی عرب
نظریه-K و رده بندی *C-جبرها / محمد میرطاهری
بررسی مساله رتبه و حدس برش،سواینرتون-دایر بر روی خم لژاندر / سروش صالحین نجف آبادی
قطعه بندی تصاویر پزشکی با برش گراف هرمی / باسم الرزاق
نمایش 1 - 10 از 48 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 5