- سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۲

جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان
مطالعه نظری بر روی طیف جذبی و نشری +cr3 در نارسنگ Ca3Sc2Si3O12 در ناحیه مادو ن قرمز نزدیک / افروز آزاد
مجموعه‌های ژئودتیک در گراف‌های جهت‌دار / سجّاد رحیمی
تحلیل توپولوژیک داده‌ ها / عرفان پوردستمالچی
کاربرد نظریه رسته ها در مدل سازی یکپارچه ذهن و مغز / محمد متین مظاهری کوهانی
نقاط تابی و نمایش گالوای خم‌های بیضوی دارای ضرب مختلط / محمدامین یادگاری
ابررویه های حقیقی خط دار در فضافرم های مختلط / سید محمدرضا مرتضوی
نظریه هم مرزگزینی روی فضای متریک هایی با خمیدگی اسکالر مثبت/ محمد حسن واعظی منفرد
گذار فاز جایگزیدگی در مدل قدم‌زنی با بازنشانی / زینب سقایی
تک قطبی‌های توپولوژیک تاریک در نظریه وحدت / امیرحسین اسلامی
تحلیل تئوری تولید امواج تراهرتز از برهمکنش یک لیزر دو رنگ با بلور نیترید آلومینیوم با استفاده از روش تولید فرکانس اختلاف / علیرضا سلطانی صدرآبادی
معماریهای ساختاری کمپلکسهای فلزی M (Ⅱ) وM (Ⅲ) بالیگاند های سه دندانه ایمینی، بررسی خواص طیفی و الکتروکاتالیستی / کوثر ذبیح پور
بررسی خواص لومینسانت فسفر Ca3Y2Ge3O12:Cr3+ با استفاده از رویکرد‌های شیمی محاسباتی / محمد شمس
ترابرد گرمایی در بلورهای فونونی بر پایه کربن / محمدرضا امراه‌پور
کاربرد الکتروکاتالیستی کمپلکس‌های ایمینی با لیگاند سه دندانه ONO در کاهش کربن‌دی‌اکسید / نیلوفر سبزعلی
بررسی روشی کارآمد و ساده جهت افزایش بازده سنتز مشتقات فورو پیریمیدین با استفاده از نانوکاتالیست های بر پایه مس و روی / فاطمه خیری
نمایش 1 - 15 از 373 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 25
عنوان
مطالعه نظری بر روی طیف جذبی و نشری +cr3 در نارسنگ Ca3Sc2Si3O12 در ناحیه مادو ن قرمز نزدیک / افروز آزاد
معماریهای ساختاری کمپلکسهای فلزی M (Ⅱ) وM (Ⅲ) بالیگاند های سه دندانه ایمینی، بررسی خواص طیفی و الکتروکاتالیستی / کوثر ذبیح پور
بررسی خواص لومینسانت فسفر Ca3Y2Ge3O12:Cr3+ با استفاده از رویکرد‌های شیمی محاسباتی / محمد شمس
کاربرد الکتروکاتالیستی کمپلکس‌های ایمینی با لیگاند سه دندانه ONO در کاهش کربن‌دی‌اکسید / نیلوفر سبزعلی
بررسی روشی کارآمد و ساده جهت افزایش بازده سنتز مشتقات فورو پیریمیدین با استفاده از نانوکاتالیست های بر پایه مس و روی / فاطمه خیری
سنتز و بررسی خصوصیات Ni-ZIF-67 بر روی اسفنج گرافن برای کاربردهای ابرخازنی / سارا قهرمانی
تبدیل نفت سنگین به فرآورده های میان تقطیری با استفاده از نانوفایبر های Ni-Mo بر پایه بایوچار اصلاح شده / کمیل تعالی
سنتز هتروسیکل های حاوی نیتروژن از طریق واکنش های چند جزِیی و واکنش های فعالسازی پیوند کربن-هیدروژن/ حلقه بندی با استفاده از کاتالیزور پالادیوم / حانیه کاظمی طورانی
استفاده از نانو ذرات کاتالیستی جهت آنالیز و حذف ترکیبات آلی و معدنی در نمونه های حقیقی مبتنی بر تکنیک های اسپکتروسکوپی / شیوا عبدالحسین حریری
بررسی توپولوژیک و مطالعه خاصیت آنتی باکتریال چارچوب های فلز-آلی مزو حفره و چارچوب های زیولیتی-ایمیدازولی از زیرکونیوم و روی / پویا خطامی کرمانشاهی
نمایش 1 - 10 از 144 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 15
عنوان
گذار فاز جایگزیدگی در مدل قدم‌زنی با بازنشانی / زینب سقایی
تک قطبی‌های توپولوژیک تاریک در نظریه وحدت / امیرحسین اسلامی
تحلیل تئوری تولید امواج تراهرتز از برهمکنش یک لیزر دو رنگ با بلور نیترید آلومینیوم با استفاده از روش تولید فرکانس اختلاف / علیرضا سلطانی صدرآبادی
ترابرد گرمایی در بلورهای فونونی بر پایه کربن / محمدرضا امراه‌پور
تولید و آشکارسازی فوتون تاریک / شیما اسلوب
خواص اپتیکی خطی وغیرخطی مواد دیراکی مغناطیسی دو بعدی / سیاوش اسکندری
نقض رابطه سازگاری ناگوسیت در مدل‌های تورمی / محمد نوربخش
پدیده شناسی ذرات شبه اکسیونی / حنانه سادات مدیرزاده طهرانی
ساخت حسگر زیستی بر اساس ترانزیستورهای اثر میدانی یون گزین (ISFET) / محمد حسین سالمی سرشت
ماهیت شکست تقارن پیمانه‌ای در ابررساناها / سید نیکان میرقلمی
توابع همبستگی در مدل تورمی شبه تک‌میدانه / سینا آشوری
اطلاعات متقابل هولوگرافیک در دمای محدود / علی وفائی
نگاهی بر تورم با نرخ غلتش ثابت / علی محمدی
ساخت و مشخصه‌یابی ترکیبات منیزیم تحت پلاسمای متان / ریحانه قائمی نژاد
ساخت و مشخصه‌یابی مکسین‌های (MXenes)دوبعدی تیتانیوم کاربید / اسما اسکندرلی
نمایش 1 - 15 از 80 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 6
عنوان
مقایسه اثر روش‌های انجمادی سریع و شیشه‌ای اسپرم انسان بر الگوی متیلاسیون برخی ژن‌های نقش‌پذیر دخیل در ناباروری / ناهید خسرونژاد
میکروبیوم بینی بیماران دارای آلزایمر / میثم میرهاشمی
کلونینگ و بیان توالی کامل و زیرتوالیهایی از آلفاسینوکلئین انسانی و بررسی محاسباتی برهمکنش آنها با برخی ترکیبات طبیعی گیاهی / سینتیا باغومیان سنگبارانی
بررسی فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی برخی از گونه های خزه پلوروکارپوس در جنگل دوآب در استان گیلان / رضا میرزا خواه
تاثیر حشره کش ارگانوفسفاتی دیازینون بر عملکرد هورمونی غده تیروئید در ماهی حوض Carassius auratus
روابط تبارزایشی تبارشاخه Olisia از Eurystachys (طایفه سنبله ای، نعنائیان): یافته های نوین از شواهد مولکولی و ریخت شناسی / محیا خاکپاش
تعیین محدوده گونه‌‌ها در همتافت Astragalus microcephalus (باقلاییان) از گون‌‌های خاردار تولیدکننده کتیرا در ایران بر اساس شواهد ریخت‌‌شناسی و مولکولی / کوثر وقوعی
همبستگی‌های بیوجغرافیایی و اکولوژیک کنه‌های چیگر (Acari: Trombiculidae) در دامنه شمالی رشته‌کوه البرز / شهاب عامری
نمایش 1 - 8 از 9 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 2
عنوان
تحلیل هندسی جنبشی پهنه ساختاری ایپک و جارو و عباس‌آباد، شمال ایران مرکزی / نادیا احمدی نژاد
کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار هندوآباد، جنوب شرق اردستان / مریم ترمس
پارینه لرزه شناسی و ریخت زمین ساخت گستره پایین دست دره تاگوس، پرتغال مرکزی / محدثه ترکمنی
تاثیر لیتولوژی و هیدروژئوشیمی بر روی پراکندگی گیاه مرتعی کزل در غرب و جنوب غرب دریاچه تار / شیوا داوری
مطالعات زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار روی-سرب گون کوه، جنوب اراک، استان مرکزی / سمیه تمرزاده
هندسه و تکامل ساختاری تاقدیس دانان در فروبار دزفول شمالی، کمربند چین خورده و رانده زاگرس / امیر حسین پنائی
پتانسیلهای گوهری گارنت آندرادیت نوع دمانتویید در منطقه اسفندقه و تدوین جدول درجه بندی کیفی / علی اخوت
مطالعات زمین‌شناسی، ژئوشیمی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار طلای شهر بابک، غرب کرمان / شقایق شفیعی
بررسی ارتباط پهنه‌های گسلی ایندس-تفرش وتلخاب بردگرسانی به روش سنجش ازدور / فاطمه قرائیان
پارینه‌لرزه‌شناسی و ریخت‌زمین‌ساخت گسل گلباف، حاشیه جنوب باختری بلوک لوت / فائزه آژنده
نمایش 1 - 10 از 51 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 6