پیمایش

فرم های خدمات دانشجویی

فرم های سفرهای خارجی

توضیحات مدارک مربوط به هر سفر  
فرم جدول وضعیت پایان‌نامه‌های متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور  
فرم کنفرانس  
فرم تعیین جایگزین امور آموزشی و پژوهشی اساتید  
فرم تقاضای استفاده از ماموریت پژوهشی  
فرم تقاضای سفر اعضای هیات علمی به کنفرانس های بین المللی (خارج از کشور)  
فرم تقاضای سفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارایه مقاله در کنفرانس های بین المللی (خارج از کشور)  
فرم درخواست کمک هزینه سفر اعضای هیات علمی  
فرم درخواست ارز جهت شرکت در همایشهای بین المللی توام با ارائه مقاله و  کارگاه  
فرم مشخصات متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی  
فرم شماره یک - درخواست مجوز  
فرم شماره دو - کارگروه داخلی سفرهای خارجی  
مدارک لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان جهت استفاده از بورس بین الملل دانشگاه  
جدول ارزی سازمان امور دانشجویان جهت اختصاص ارز به دانشجویان واجد شرایط دکترا برای اعزام به فرصت مطالعاتی (1398/4/19)  

فرم تعهد بازگشت به موقع از ماموریت و یا فرصت مطالعاتی  و انجام فعالیت های دانشگاهی

 

فرم گزارش سفر  همکاران و دانشجویان استفاده کننده از فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی

 
فرم جدید طرح پژوهشی