- پنج‌شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

جلسات دفاع رساله دکتری

عنوان
فرآیند تغییر طعم نوترینو در مدل‌هایی با جفت‌شدگی غیرکمینه / حسین یزدانی احمدآبادی
گذار فاز در سیستمهای اسپینی منظم و نامنظم در مجاورت هم / فاطمه ایزدی
Local Non-Linear Sensitivity to Non-Ignorable Missingness: A Bayesian Approach / الهه مومنی روچی
Nonlinear Adjustable Robust Optimization / عباس خادمی
ساخت لایه های نازک SiC با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی و مشخصه یابی آنها / مهسا اطمینان
مطالعه اثر عصاره میـوه گیاه Vaccinium arctostaphylos بر miR-320 و miR-27b و تاثیر آنها بر بیان ژن های Glut-4 و Ppar-γ در دیابت تجربی / نگار سلیانی
سنتز و بررسی عملکرد فتوکاتالیست های پروسکایتی ناهمگن ... به منظورکاربردهای محیط زیستی از قبیل تخریب رنگ های آلی، حذف نیترات، و احیاء دی اکسیدکربن / حسین کدخدایان
کاربرد تشخیص الگوی نظارت شده و روش های تبدیل فوریه سریع برای آمینواسید ها و ترکیبات رادیکال آزاد اکسیژنی / مهرناز ابراهیمی
تنوع زیستی پروکاریوتی و شناسایی کنسرسیوم میکروبی تجزیه کننده هیدروکربن های نفتی از دریاچه فوق نمکی ارومیه / روح اله خیری
بررسی نقش تنظیمی miR-H4 و miR-H3 ویروس هرپس سمپلکس تیب 1 بر روی ژن GABBR2 دخیل دربیماری صرع / کرار محمود شاکر
سنتز هتروسیکل های جدید با استفاده از واکنش های اوگی/ کلیک / بهنام طهماسبی
بررسی توابع توزیع انتگرال‌گیری نشده دوگانه پارتونی در فیزیک هادرونی / سمیه رضایی
سنتز و شناسایی نانوساختارهای اصلاح شده با پلیمرهای آبدوست و ارزیابی بکارگیری آنها در غشاهای نانوکامپوزیتی لایه نازک اسمز مستقیم / رضا رضوی
تبدیل متان توسط پلاسمای تپی خزشی/ عباس مجیدی بیدگلی
آشکارساز زیستی سلول‌های سرطانی بر پایه ادوات الکترونیکی گرافن-سیلیکون / آنوشا خمسوی
نمایش 1 - 15 از 299 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 20
عنوان
سنتز و بررسی عملکرد فتوکاتالیست های پروسکایتی ناهمگن ... به منظورکاربردهای محیط زیستی از قبیل تخریب رنگ های آلی، حذف نیترات، و احیاء دی اکسیدکربن / حسین کدخدایان
کاربرد تشخیص الگوی نظارت شده و روش های تبدیل فوریه سریع برای آمینواسید ها و ترکیبات رادیکال آزاد اکسیژنی / مهرناز ابراهیمی
سنتز هتروسیکل های جدید با استفاده از واکنش های اوگی/ کلیک / بهنام طهماسبی
سنتز و شناسایی نانوساختارهای اصلاح شده با پلیمرهای آبدوست و ارزیابی بکارگیری آنها در غشاهای نانوکامپوزیتی لایه نازک اسمز مستقیم / رضا رضوی
بهبود امتزاج پذیری آمیزه های پلی اتیلن ترفتالات و پلی استایرن به روش سازگار کنندگی فعال و نانو ذرات رس / فاطمه طهماسبی
بررسی ترشوندگی برخی از آلوتروپ‌های دوبعدی کربنی / مرتضی ترابی راد
مقایسه شبیه سازی های دینامیک مولکولی در اکسایش آلومینیوم بوسیله اکسیژن و ازن با استفاده از میدان نیروی واکنش پذیر / فاطمه سعیدی نیک
تهیه نانوموتورهای پلیمری بر پایه پلاتین و کیتوسان با توانایی تغییر سرعت حرکت از طریق تغییر شکل به عنوان سامانه های دارورسانی پیشرفته حساس به pH / محمدرضا کریمی
کاربرد روش های کالیبراسیون چند متغیره برای حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده بر پایه نانوساختار‌های کربنی اصلاح شده جهت اندازه گیری همزمان دارو‌های مورفین و متادون / محمد مهدی حبیبی
بررسی خواص ضد‌‌‌خوردگی پوشش‌های گرافنی اصلاح شده با نانو ساختار‌های کربن نیترید گرافیتی با استفاده از روش‌های تجربی و مدلسازی مولکولی / نگار امیری
نمایش 1 - 10 از 155 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 16
عنوان
مطالعه اثر عصاره میـوه گیاه Vaccinium arctostaphylos بر miR-320 و miR-27b و تاثیر آنها بر بیان ژن های Glut-4 و Ppar-γ در دیابت تجربی / نگار سلیانی
تنوع زیستی پروکاریوتی و شناسایی کنسرسیوم میکروبی تجزیه کننده هیدروکربن های نفتی از دریاچه فوق نمکی ارومیه / روح اله خیری
بررسی نقش تنظیمی miR-H4 و miR-H3 ویروس هرپس سمپلکس تیب 1 بر روی ژن GABBR2 دخیل دربیماری صرع / کرار محمود شاکر
القای مرگ سلولی در سلولهای گلیوبلاستوما توسط اگزوزوم های هدفمند شده به واسطه آنتی بادی های ضد EGFRvIII محتوی سیتوزین دآمیناز نوترکیب مخمر ساکارومایسس سرویزیه / رعنا رحمانی
بررسی توانمندی Yarrowia lipolytica به منظور فرآوری زیستی پساب‌های روغنی / احسان آذین
استفاده از قارچ‌های عامل پوسیدگی سفید و نرم به منظور حذف زیستی نانولوله‌های کربنی چند دیواره / سیمین معروف
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗأﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن non-coding RNA BC200 و 21-miR در ﺑﺮﺧﯽ از رده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن / ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﮋاددﻫﻘﺎن
تداخل بین مسیر پیام رسانی Wnt5A و TGFB1 در متاستاز سرطان تخمدان / زینب دهقانی قبادی
نقش فعالیت پروتئین Gαq بر جایگیری پروتئین β-catenin در غشای سلولهای HEK293 / دانشجو: غزل ارجمند کرمانی
پایش جمعیت میکروبی و ارزیابی تجزیه زیستی فنل در آب زیرزمینی الیگوتروف در سامانه دیواره واکنشگر تراوا / مریم یاوری بافقی
نمایش 1 - 10 از 43 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 5
عنوان
فرآیند تغییر طعم نوترینو در مدل‌هایی با جفت‌شدگی غیرکمینه / حسین یزدانی احمدآبادی
گذار فاز در سیستمهای اسپینی منظم و نامنظم در مجاورت هم / فاطمه ایزدی
ساخت لایه های نازک SiC با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی و مشخصه یابی آنها / مهسا اطمینان
بررسی توابع توزیع انتگرال‌گیری نشده دوگانه پارتونی در فیزیک هادرونی / سمیه رضایی
تبدیل متان توسط پلاسمای تپی خزشی/ عباس مجیدی بیدگلی
آشکارساز زیستی سلول‌های سرطانی بر پایه ادوات الکترونیکی گرافن-سیلیکون / آنوشا خمسوی
مطالعه اصول اولیه خواص ساختاری، الکترونی و ارتعاشی TinO2n-1 / سید وحید حسینی
تولید امواج THz در برهم کنش لیزرهای دو-رنگ و سه-رنگ با پلاسما / علی اصغر مولوی چوبینی
بررسی مولد مرتبه پارتونی کی. تی و کاربردهای آن در پدیده شناختی فیزیک هادرونی / رامین کرد والش آبادی
پاسخ های نوین سیاه چاله ای در نسبیت عام / رضا سعادتی
نمایش 1 - 10 از 59 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 6
عنوان
فرآیند تغییر طعم نوترینو در مدل‌هایی با جفت‌شدگی غیرکمینه / حسین یزدانی احمدآبادی
گذار فاز در سیستمهای اسپینی منظم و نامنظم در مجاورت هم / فاطمه ایزدی
Local Non-Linear Sensitivity to Non-Ignorable Missingness: A Bayesian Approach / الهه مومنی روچی
Nonlinear Adjustable Robust Optimization / عباس خادمی
ساخت لایه های نازک SiC با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی و مشخصه یابی آنها / مهسا اطمینان
مطالعه اثر عصاره میـوه گیاه Vaccinium arctostaphylos بر miR-320 و miR-27b و تاثیر آنها بر بیان ژن های Glut-4 و Ppar-γ در دیابت تجربی / نگار سلیانی
سنتز و بررسی عملکرد فتوکاتالیست های پروسکایتی ناهمگن ... به منظورکاربردهای محیط زیستی از قبیل تخریب رنگ های آلی، حذف نیترات، و احیاء دی اکسیدکربن / حسین کدخدایان
کاربرد تشخیص الگوی نظارت شده و روش های تبدیل فوریه سریع برای آمینواسید ها و ترکیبات رادیکال آزاد اکسیژنی / مهرناز ابراهیمی
تنوع زیستی پروکاریوتی و شناسایی کنسرسیوم میکروبی تجزیه کننده هیدروکربن های نفتی از دریاچه فوق نمکی ارومیه / روح اله خیری
بررسی نقش تنظیمی miR-H4 و miR-H3 ویروس هرپس سمپلکس تیب 1 بر روی ژن GABBR2 دخیل دربیماری صرع / کرار محمود شاکر
نمایش 1 - 10 از 299 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 30