امور دانشجویی

وام

از جمله خدمات اداره دانشجویی پرداخت انواع وام ها به دانشجویان است. دانشجویان می توانند در آغاز هر ترم برای  ثبت نام و آپلود مدارک به سایت سامانه جامع آموزش مراجعه کنند.

تسویه حساب

تسویه و تقسیط وام ها پس از اتمام دوره تحصیل آغاز خواهد شد. کلیه دانشجویان ائم از مهمان، انتقالی، انصرافی و محروم از تحصیل هنگام قطع تحصیل ملزم به تسویه حساب با امور دانشجویی هستند .دانشجو قبل از تسویه حساب  با امور دانشجویی باید  برای ابطال کارت دانشجویی به آموزش مراجعه کرده و پس از دریافت تاریخ فراغت از تحصیل به اداره خدمات دانشجویی مراجعه کند.

آشنایی با فرایند تسویه حساب

عدم بدهی (دانشجویانی که از وام و خوابگاه استفاده نمیکردند.)

1-    ثبت درخواست تسویه حساب دربخش پیشخوان خدمت سامانه گلستان
2-    تایید درخواست توسط آموزش و ارسال آن به امور دانشجویی
3-    پیگیری و ارسال نامه عدم بدهی به آموزش، توسط کارشناس امور دانشجویی

 تسویه نقدی (دانشجویانی که صرفا از خوابگاه استفاده می کردند و یا تمایل دارند بدهی وام خود را به صورت نقدی پرداخت نمایند.)

1-    ثبت درخواست تسویه حساب دربخش پیشخوان خدمت سامانه گلستان
2-    تایید درخواست توسط آموزش و ارسال آن به امور دانشجویی
3-    الف) اگر دانشجو در زمان درخواست تسویه حساب تمام بدهی خود را پرداخت نموده باشد باید ابتدا درخواست صدور تسویه حساب را درسامانه صندوق رفاه www.swf.ir ثبت نماید.
       ب‌)     اگر دانشجو در زمان درخواست تسویه حساب تمام بدهی خود را پرداخت ننموده باشد باید پس از صدور فیش توسط کارشناس امور دانشجویی، نسبت به پرداخت آن اقدام نموده و سپس درخواست تسویه حساب را در سامانه صندوق رفاه ثبت نماید.
4-    پیگیری و ارسال نامه  تسویه حساب به آموزش، توسط کارشناس امور دانشجویی

تقسیط بدهی (دانشجویانی که تمایل دارند بدهی خود را قسط بندی نمایند.)

1-    ثبت درخواست تسویه حساب دربخش پیشخوان خدمت سامانه گلستان
2-    تایید درخواست توسط آموزش وارسال آن به امور دانشجویی
3-    صدور فیش ده درصد بدهی توسط کارشناس
4-    پرداخت فیش از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه توسط دانشجو
5-    پیگیری و ارسال نامه  تقسیط بدهی به آموزش، توسط کارشناس امور دانشجویی.

زمان ارسال نامه عدم بدهی به آموزش 2 روز است.

زمان ارسال تسویه نقدی نزدیک به 3 روز است.

صدور دفتر قسط بلافاصله پس ازپرداخت 10% انجام میگیرد.و زمان ارسال نامه به آموزش دو روزمی باشد .

 

خوابگاه

دانشگاه تهران چندین مجتمع خوایگاهی دارد که تمامی دانشجویان روزانه غیر بومی می توانند از این خوابگاهها استفاده نمایند.دانشجویان برای آشنایی با خوابگاه و خدمات آن و همچنین  رزرو اتاق در آغاز هر ترم باید به سایت اداره کل خوابگاههای دانشگاه مراجعه نمایند. هزینه خوابگاه متغیر بوده و به هنگام ثبت نام، دانشجویان موظف به پرداخت کل هزینه هستند. دانشجویانی که به طور موقت می خواهند از خوابگاه استفاده نمایند باید از طریق امور دانشجویی دانشکدگان معرفی شوند .

نکات مهم

  • دانشجویان هنگام تسویه حساب با دریافت معرفی نامه از امور دانشجویی می توانند 10 روز از خوابگاه استفاده کنند.
  • دانشجویان در شرف دفاع با معرفی استاد راهنما و دریافت نامه از امور دانشجویی می توانند از خوابگاه استفاده کنند.
  • دانشجویان متاهل غیر بومی  با ارائه مدارک متاهلی به امور دانشجویی؛ جهت استفاده از خوابگاه متاهلی معرفی می شوند. لازم به ذکر است ظرفیت این خوابگاه محدود بوده و اولویت با دانشجویان  پسر می باشد.
  • خوابگاه تابستانی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ترم آخر کارشناسی با صلاحدید استاد راهنما تعلق می گیرد.
  • دانشجویان ساکن استان تهران و استان البرزو دانشجویان نوبت دوم  پس از اتمام اسکان دانشجویان واجد شرایط، در صورت وجود خوابگاه، معرفی خواهند شد.