امور تربیت بدنی

  امور تربیت بدنی پردیس علوم کلیه امور ورزشی دانشجویان، کارکنان و اعضاء هیات علمی را بر عهده دارد.این واحد در دو بخش خانمها و آقایان ارائه دهنده خدمات ذیل می باشد:

        امکان استفاده از سالن بدنسازی پردیس که روزهای  زوج در اختیار پسران و روزهای فرد در اختیار دختران است. این سالن مجهز به تجهیزات بدنسازی و تحت نظر مربیان ورزشی اداره می شود.
        برگزاری کلاسهای فوق برنامه برای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی به صورت جداگانه
        در اختیار گذاشتن تجهیزات ورزشی از قبیل راکت تنیس روی میز، بدمینتون، توپ فوتسال، توپ والیبال و اقلام ورزشی موجود دیگر به دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی به صورت امانی
        برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبتهای مختلف برای کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان
        دانشگاه تهران همه ساله جشنواره ورزشی دانشجویی و کارکنان و اعضای هیأت علمی را به صورت جداگانه در رشته های انفرادی و تیمی در بین تمامی پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران برگزار مـی کند. این واحد همه ســاله اقدام به تشکیل تیمهـای مختــلف و ثبــت نـام  در رشته های ورزشی جشنواره نموده و در این جشنواره ها حضور فعال دارد.پس از تمرین و انتخاب ورزشکاران تیم ها تشکیل شده و به مسابقات اعزام می شوند. دانشجویان ورزشی که از مهارت کافی برخوردار باشند به مسابقات منطقه ای، استانی، کشوری و المپیاد ها معرفی خواهند شد.